Skip to main content
AEG | Help and Support

Rukoväť sušičky je zlomená

 

Ak je rukoväť zlomená, skontrolujte, či niektoré z častí rukoväte nevykazujú viditeľné známky poškodenia. Ak je poškodená, kontaktujte autorizované servisné stredisko.