Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvierka sušičky sa počas cyklu otvoria

 

Ak sa dvierka sušičky otvoria počas cyklu, môže to byť spôsobené preťažením spotrebiča. Odoberte niekoľko kusov oblečenia a skúste znova. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?