Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička zobrazí chybové hlásenie C2

 

Chyba C2 (ale dve pípnutia zvukového alarmu u niektorých modelov) indikuje problém s vypúšťaním, čerpadlom alebo softvérom.

  • Skontrolujte, či je externá odtoková hadica správne pripojená do odtoku.
  • Na odčerpanie vody priamo do odtoku pripojte externú odtokovú hadicu ku kondenzačnej sušičke. Na vrchu zadnej časti spotrebiča je červená alebo zelená hadica. Treba ju vybrať a predĺžiť o jednu dĺžku hadice. Voda už nebude tiecť do nádržky na vodu, ale priamo do odtoku.
  • Skontrolujte, či nie je hadica skrútená alebo upchaná a či nemá slučky.
  • Na zabránenie skrúteniam skráťte dĺžku hadice tak, aby visela voľne do odtoku. V opačnom prípade sa môže vyskytnúť kód chyby alebo netesnosť.
  • Pokúste sa resetovať spotrebič. Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd, a potom ju opäť zastrčte.
  • Rovnaký výsledok môžete dosiahnuť použitím bezpečnostného vypínača. Po zapojení spotrebiča do siete ho zapnite a zvoľte program. Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.