Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvierka práčky so sušičkou sa otvoria uprostred cyklu

 

  • Dvierka sa dajú otvoriť bežne hneď na začiatku cyklu prania stlačením tlačidla Štart/Prestávka.
  • Ak sa dvierka dajú otvoriť počas cyklu prania alebo odstreďovania, keď je spotrebič naplnený vodou, ihneď vypnite elektr. napájanie spotrebiča. Kontaktujte autorizované servisné stredisko a nepoužívajte spotrebič, kým sa problém nevyrieši.
  • Was this article helpful?