Skip to main content
AEG | Help and Support

Displej práčky so sušičkou je rozmazaný

 

  • Ak je displej nečitateľný, zmeňte a upravte polohu očí. Prispôsobte jas a kontrast displeja na jednoduchšie prečítanie údajov z displeja.
  • Ak má spotrebič ovládače jasu a kontrastu, nájdite bližšie informácie o ich úprave v návode na obsluhu.

Ak hore uvedené návrhy nevyriešia problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.