Skip to main content
AEG | Help and Support

Umývačka skratuje, vypáli poistky alebo rozpojí ističe RCD.

 

Nezapájajte práčku a sušičku k rovnakému poistkovému obvodu. Výkon požadovaný spoločne dvomi spotrebičmi prekračuje bezpečnú kapacitu štandardných poistkových obvodov. Keď sa rozpojí istič RCD alebo vypáli poistka keď zapnete alebo vypnete spotrebič, je to spôsobené únikom vody na zem alebo skratom. Ak je do jedného poistkového obvodu zapojených viac spotrebičov, mohlo by to spôsobiť vypálenie poistky alebo vyhodenie ističa RCD.

  • Zapojenie spotrebiča do iného poistkového obvodu by malo vyriešiť tento problém.

Nikdy na zapojenie spotrebičov nepoužívajte predlžovací kábel, keďže môže spôsobiť skrat alebo požiarne nebezpečenstvo.

  • Ak hore uvedené návrhy nevyriešia problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.