Skip to main content
AEG | Help and Support

Na práčke so sušičkou bliká LED kontrolka

 

  • Skontrolujte funkčné tlačidlá, ktoré môžu byť nastavené vopred na ovládacom paneli spotrebiča. Niektoré alebo všetky z týchto kombinácií kontroliek LED sa zapnú buď na začiatku alebo počas cyklu.
  • Ak sa na konci cyklu rozsvieti osvetlenie, je možné cyklus ukončiť. Skontrolujte, či sa dajú otvoriť dvierka alebo či je resetované počítadlo. Ak má spotrebič displej, skontrolujte, či svieti hlásenie „Koniec“. Nezabudnite, že trvá približne 3-5 minút, kým sa po skončení cyklu otvoria dvierka. Ide o preventívne opatrenie pre všetky práčky.
  • Cyklus mohol byť prerušený alebo náhodne pozastavený. Pokúste sa reštartovať cyklus stlačením tlačidla ŠTART/PRESTÁVKA.
  • Všetky chyby sú indikované blikajúcou LED kontrolkou, zvyčajne sprevádzanou chybovým kódom zobrazeným na displeji. V takomto prípade kontaktujte autorizované servisné stredisko.