Skip to main content
AEG | Help and Support

Cyklus sušenia práčky so sušičkou trvá príliš dlho alebo príliš krátko

 

U niektorých modelov je tento čas automaticky skrátený alebo predĺžený, keďže priebeh cyklu závisí od veľkosti náplne, hmotnosti, typu a vlhkosti oblečenia. Týka sa to cyklov prania ako aj cyklov sušenia.

Ak spotrebič vykonáva cyklus sušenia, cyklus sa predĺži alebo skráti podľa veľkosti náplne, hmotnosti, typu a vlhkosti oblečenia. Niektoré modely tiež elektronicky zisťujú aké je oblečenie suché a neskončia cyklus, kým oblečenie úplne nevyschne.

Pozrite si tieto návrhy:

  • Ak je nastavená funkcia Plákanie Stop, zrušte ju.
  • Ak je nastavená funkcia Extra plákanie, zrušte ju.
  • Uistite sa, že do spotrebiča vteká voda a že je tlak vody dostatočne vysoký. V opačnom prípade sa predĺži čas cyklu. V niektorých prípadoch môže byť príliš krátky na rozpustenie pracieho prostriedku. Ak do spotrebiča nepriteká dostatok vody, pozrite si návod na obsluhu.
  • Ak je nastavená funkcia Posunutý štart, zrušte ju.
  • Uistite sa, že spotrebič správne odčerpáva vodu. Ak spotrebič zistí, že sa hladina vody nezmenila pred prepnutím na cyklus odstreďovania, môže sa cyklus prania zopakovať. V prípade, že čerpadlo neodčerpáva vodu, si pozrite návod na obsluhu.