Skip to main content
AEG | Help and Support

Rukoväť dvierok práčky so sušičkou je chybná

 

Keď práve skončil cyklus, rukoväť sa môže zdať chybná a dvierka sa nedajú otvoriť. Toto je štandardná funkcia blokovania dvierok a zvyčajne sa uvoľní po 2 až 5 minútach. Potom skontrolujte, či nemajú niektoré časti rukoväte viditeľné znaky opotrebenia. Ak sú poškodené alebo nemôžete otvoriť dvierka, kontaktujte autorizované servisné stredisko.