Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvierka práčky so sušičkou sa otvoria uprostred cyklu

 

Dvierka sa dajú normálne otvárať na začiatku pracieho cyklu, po nastavení PRESTÁVKY spotrebiča za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

• spotrebič nie je vo fáze ohrevu alebo sušenia nad 55 °C;

• hladina vody nie je príliš vysoká;

• bubon sa neotáča.

Ak sa dajú otvoriť dvierka, keď spotrebič dokončil napĺňanie vody počas cyklu prania alebo odstreďovania, ihneď vypnite napájanie spotrebiča. Kontaktujte autorizované servisné stredisko a nepoužívajte spotrebič, kým sa problém nevyrieši.