Skip to main content
AEG | Help and Support

Po poslednom cykle sušenia sa práčka so sušičkou nezapne znova

 

Ak sa sušička nezapne po cykle sušenia, má spotrebič technický problém. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.