Skip to main content
AEG | Help and Support

Práčka vydáva zvuk hučania/čerpania

Je to normálne. Práčka začne cyklus čerpaním vody. Keď práčka dokončí čerpanie, bude pokračovať zvolený cyklus.