Skip to main content
AEG | Help and Support

Nedávno nainštalovaný spotrebič sa nechce spustiť

 

Studená voda

Ak je práčka úplne nová a bola ponechaná pri studených teplotách (pod 10–15 stupňov Celzia), môžu sa pri prvom spustení vyskytnúť problémy. Nechajte práčku postáť niekoľko hodín, aby sa ohriala a mala by začať pracovať.

Satie

  • Ak je spotrebič úplne nový a zastaví sa po krátkom čase, môže byť v spotrebiči vákuum alebo satie. Počas prepravy môže napr. guľka Eco (ventil uzatvárajúci prívod čerpadla) vyskočiť hore a následne nespadne na svoje miesto. Aby ste vyriešili tento problém, vypnite spotrebič, vyberte filter na vlákna a opäť ho založte. Pridajte pribl. 2 litre vody priamo do bubna a zatvorte dvierka. Spustite spotrebič s novým pracím cyklom.

Ak hore uvedené návrhy nevyriešia problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.