Skip to main content
AEG | Help and Support

Aviváž steká priamo dole do bubna práčky

 

Príčina

  • Naplnenie príliš veľkého množstva aviváže do priehradky.
  • Príliš silné zatlačenie zásuvky pracieho prostriedku
  • Nečistoty/zvyšky v zásuvke dávkovača pracieho prostriedku

Riešenie

  • Postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu, aby ste predišli preplneniu priehradky
  • Na začiatku každého pracieho cyklu jemne zatvorte zásuvku pracieho prostriedku.
  • Vyčistite zásuvku dávkovača pracieho prostriedku podľa pokynov v návode na obsluhu

Aviváž vytečie sifónom z priehradky na prací prostriedok do bubna. Tieto kanáliky môžu byť upchaté. Na uvoľnenie kanálikov ich vypláchnite a vyčistite vlažnou vodou a kefkou.

Aviváž vytečie sifónom z priehradky na prací prostriedok do bubna. Tieto kanáliky môžu byť upchaté. Na uvoľnenie kanálikov ich vypláchnite a vyčistite vlažnou vodou a kefkou.

Ak je zásuvka pracieho prostriedku otvorená na začiatku cyklu, tečie aviváž počas napĺňania vody priamo do bubna. Môže sa skontrolovať až na druhýkrát keď sa naplní voda. Do tohto bodu by mala byť aviváž na mieste.

Maximálna úroveň aviváže je uvedená na viečku.