Skip to main content
AEG | Help and Support

Práčka zobrazí kód chyby C9 alebo F9.

 

Možná príčina: nerovnováha počas cyklu odstreďovania. U starších modelov sa odporúča resetovanie.

Sprievodca resetovaním:

C9 CHYBA 

  • Začnite zatvorením dvierok a nastavením voliča cyklov na nulu.
  • Stlačte dve tlačidlá na vrchnej časti (namáčanie a predpieranie).
  • Na vypnutie cyklu jemného odstredenia súčasne otočte volič cyklov v ľavotočivom smere. Potom pustite obe tlačidlá a ďalej otáčajte volič v ľavotočivom smere úplne na doraz, čím vypnete cyklus (takmer jedno celé otočenie).  
  • Pokúste sa o normálne pranie. Ak sa na displeji naďalej zobrazuje kód chyby C9, môžu byť poškodené ložiská motora spotrebiča.
  • Spotrebič resetujte iba raz. Časté resetovanie prispieva k opotrebeniu motora.  
Motor:

Ak sa problém objaví znova, ide pravdepodobne o poruchu motora alebo ložísk motora.

Aby ste vyriešili problém, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?