Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvierka sa dajú otvoriť a vytečie voda

 

Ak bol nastavený cyklus prania s funkciou Plákanie Stop a spotrebič bol vypnutý pomocou voliča cyklov alebo odpojením z napájania, dvierka môžete po niekoľkých minútach otvoriť, aj keď je v spotrebiči voda. Voda vytečie na podlahu. Keď zvolíte cyklus Plákanie Stop, nezabudnite pred vypnutím spotrebiča a otvorením dvierok spustiť cyklus vypustenia.

Ak vyššie uvedené rady nevyriešia problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.