Skip to main content
AEG | Help and Support

Otvorenie dvierok práčky na začiatku pracieho cyklu

 

Dvierka môžu byť normálne otvorené pred fázou ohrevu alebo keď je hladina vody v bubne nízka (počas prvých 10 minút). Pokúste sa pridať viac bielizne.

Ak sa dajú otvoriť dvierka alebo sa otvoria svojvoľne keď sa práčka prestala plniť vodou počas cyklu prania alebo odstreďovania, ihneď spotrebič odpojte z elektrickej siete a kontaktujte autorizovaný servisný personál.

  • Was this article helpful?