Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvierka práčky sa otvoria počas cyklu

 

Dvierka sa dajú otvoriť bežne hneď na začiatku cyklu prania stlačením tlačidla Štart/Prestávka.

Ak sa dajú otvoriť dvierka alebo sa otvoria svojvoľne keď sa práčka prestala plniť vodou počas cyklu prania alebo odstreďovania, ihneď spotrebič odpojte z elektrickej siete a kontaktujte autorizovaný servisný personál.

  • Was this article helpful?