Skip to main content
AEG | Help and Support

Odstránenie zvyškov vodného kameňa

 

Dôvody na odstránenie vodného kameňa:

Vnútro bubna spotrebiča môže vyzerať pekne a lesklo, ale často môže byť plné zvyškov vodného kameňa na zadnej strane, kde ich nie je ihneď vidieť. Ak je ohrevný článok spotrebiča pokrytý zvyškami vodného kameňa, môže to ovplyvniť spotrebič mnohými spôsobmi:

  • Nahriatie vody bude trvať dlhšie.
  • Spotrebuje sa viac energie.

Výrazne sa zníži životnosť ohrevného článku.

  • Ohrevný článok môže zhorieť.
  • Môžu sa poškodiť hlavné ložiská stroja.


Zvyšky vodného kameňa sú spôsobené „tvrdosťou vody“. Čím tvrdšia voda, tým väčšia pravdepodobnosť tvorby zvyškov vodného kameňa v spotrebiči.

  • Tvrdosť vody sa môže v niektorých oblastiach líšiť. Dôvodom je pôvod dodávok vody z rôznych zdrojov, v závislosti od aktuálnej spotreby v regióne. Požiadajte o pomoc svojho dodávateľa vody alebo technické oddelenie miestnej samosprávy.
  • Ako preventívne opatrenie odstráňte zo spotrebiča vodný kameň podľa nižšie uvedenej tabuľky, v závislosti od relatívnej tvrdosti vody (hodnota °dH) vo vašom regióne.
Frekvencia odstraňovania vodného kameňa:

Na dosiahnutie lepšieho výkonu a ochrany svojej práčky vám odporúčame pravidelne odstraňovať vodný kameň pomocou výrobku na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Electrolux. Frekvencia odstraňovania vodného kameňa zo spotrebiča závisí od tvrdosti vody a počtu pracích cyklov, ktoré spotrebič denne vykoná. Podrobné pokyny nájdete v nižšie uvedenej tabuľke:

Frekvencia odstraňovania vodného kameňa

Tvrdosť v °F

Tvrdosť v °e, °Clark

Tvrdosť v °dH 

Špecifikácie pre tvrdosť vody

< 2 pracie cykly/deň

2-4 pracie cykly/deň

> 4 pracie cykly/deň

0-7

0-5

0-4

Extrémne mäkká

-

-

-

7-14

5-10

4-8

Mäkká

-

-

Raz ročne

14-21

10-15

8-12

Stredne tvrdá

Každé 6 mesiace

Každé 6 mesiace

Každé 6 mesiace

21-32

15-22

12-18

Pomerne tvrdá

Každé 6 mesiace

 

Každé 3 mesiace

Každé 3 mesiace

> 32

> 22

> 18

Tvrdá

Každé 3 mesiace

Každé 2 mesiace

Každý mesiac

 

Odstránenie zvyškov vodného kameňa:
  • Odporúčame odstraňovač vodného kameňa od spoločnosti Electrolux. Podrobné pokyny nájdete v návode, ktorý sa dodáva s našim výrobkom na odstránenie vodného kameňa.