Skip to main content
AEG | Help and Support

Práčka zobrazí kód chyby E90, E91, E92, E93 alebo E94

 

Kódy chýb E90, E91, E92, E93 a E94 (alebo ľubovoľný kód začínajúci s E9) sa vzťahujú na problémy s konfiguráciou/komunikáciou s elektronickými dielmi.

  • Pokúste sa resetovať spotrebič. Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd, a potom ju opäť zastrčte.
  • Ak na displeji ešte stále svieti chybové hlásenie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.