Skip to main content
AEG | Help and Support

Žmolky alebo vlákna po praní

 

Počas prania produkujú niektoré typy materiálov, ako napr. vlnené tkaniny, žmolky. Vytvorené žmolky sa môžu prilepiť k bielizni počas tohto alebo nasledovných cyklov prania. Tento problém je ešte závažnejší u syntetických materiálov.

Na zabráneniu tohto problému sa odporúča:

  • Neperte tmavé odevy súčasne s odevmi svetlých alebo živých farieb (predovšetkým nové vlnené odevy a teplákové bundy) a naopak.
  • Na vyprázdnenie bubna a spustenia cyklu údržby (napr. pri 60 °C) a na vyčistenie tesnenia a dverí po cykle s vlhkou handričkou.