Skip to main content
AEG | Help and Support

Práčka je vydutá/poškodená/poškrabaná

 

Objavenie poškodenia pri rozbaľovaní spotrebiča:
  • Okamžite kontaktujte predajcu a oznámte mu, že sa spotrebič poškodil počas dodania. Telefónne číslo predajcu nájdete na faktúre alebo dodacom liste.

Spotrebič sa nepokúšajte zapojiť alebo používať.

Zistenie poškodenia po inštalácii/prvom použití spotrebiča: 
  • V takomto prípade treba kontaktovať predajcu a informovať ho o zistenom poškodení.
Vyžiadanie servisu:
  • Ak je to možné, uveďte pri vyžiadaní servisu od autorizovaného servisného strediska príslušný komponent.
  • Ak chcete vymeniť komponent svojpomocne, navštívte nás internetový obchod.
  • Was this article helpful?