Skip to main content
AEG | Help and Support

Prací cyklus trvá príliš dlho

 

  • Nevyvážená dávka môže predĺžiť trvanie cyklu. Je to bežné pre práčku. Práčka vypočíta čas podľa náplne a druhu bielizne a podľa toho zobrazí odhadovaný čas.
  • Zmena typu bielizne vzhľadom k zvolenému cyklu môže ovplyvniť trvanie prania.
  • Postupné zvyšovanie trvania cyklu znižuje spotrebu energie. Vylepšená fáza nahrievania šetrí energiu, zatiaľ čo dlhšie trvanie zaručuje rovnaké výsledky prania (hlavne u bežne znečistenej bielizne).
  • Ak nenastala žiadna z vyššie uvedených situácií, vyrieši problém resetovanie spotrebiča. Na resetovanie spotrebiča odpojte spotrebič zo sieťovej zásuvky a počkajte 30 sekúnd, než ho opäť zapojíte.