Skip to main content
AEG | Help and Support

Práčka zobrazí kód chyby EHO, EH0

 

Ak spotrebič zobrazí chybové hlásenie EHO/EH0, ide o problém so sieťovým napájaním.

Funguje iný spotrebič v tej istej zásuvke?

  • Skontrolujte napájanie zapojením iného spotrebiča do tej istej zásuvky a zistite, či funguje. Ak nefunguje ani iný spotrebič, ide pravdepodobne o poruchu elektrickej inštalácie.
  • Kontaktujte vášho miestneho elektrikára pre rady a pomoc s opravou elektrickej inštalácie.

Ak je napájanie spotrebiča v poriadku:

  • Pokúste sa resetovať spotrebič. Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd, a potom ju opäť zastrčte.
  • Rovnaký výsledok môžete dosiahnuť použitím bezpečnostného vypínača. Po zapojení spotrebiča do siete ho zapnite a zvoľte program. Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
  • Was this article helpful?