Skip to main content
AEG | Help and Support

Zmeny času prania na displeji

 

Práčka vypočíta čas podľa náplne a druhu bielizne, a náležite zobrazí odhadovaný čas. Čas prania uvedený na displeji sa môže potom skrátiť alebo predĺžiť, aby ste dosiahli najlepšie výsledky prania s najnižšou možnou spotrebou energie.

  • Funkcia SaveTime sa používa na skrátenie času prania. Podrobné pokyny nájdete v návode na obsluhu.
  • Nevyvážená dávka môže predĺžiť trvanie cyklu. Je to bežné pre práčku.
  • Zmena druhu bielizne môže ovplyvniť práčky.
  • Postupné zvyšovanie trvania cyklu znižuje spotrebu energie. Vylepšená fáza nahrievania šetrí energiu, zatiaľ čo dlhšie trvanie zaručuje rovnaké výsledky prania (hlavne u bežne znečistenej bielizne).
  • Ak má vaša práčka snímač hmotnosti, je dôležité, aby ste najprv zapli spotrebič a potom zvolili cyklus, skôr ako vložíte do spotrebiča akúkoľvek bielizeň. V takomto prípade bude snímač hmotnosti fungovať správne.