Skip to main content
AEG | Help and Support

Prací cyklus je príliš krátky

 

  • Práčka vypočíta čas podľa náplne a zobrazený čas sa riadi týmto odhadom.
  • Menšia náplň alebo zmena v druhu bielizne môže výrazne skrátiť čas prania. Ak je spotrebič naplnený mokrým oblečením, napríklad ako výsledok prednamáčania, môže to tiež mať za následok rôzne časy prania.
  • Niekedy môže byť náplň nevyvážená a práčka preskočí cyklus odstreďovania, aby predišla poškodeniu spotrebiča. Nadmerná náplň alebo jeden ťažký kus bielizne môže vytvoriť nerovnováhu v práčke počas odstreďovania.
  • Ak dôjde k jednej z vyššie uvedených situácií, tento problém vyriešte tak, že spotrebič odpojíte a počkáte 30 sekúnd. Následne ho znovu zapojíte.