Skip to main content
AEG | Help and Support

Práčka sa neohreje a nezobrazí chybový kód

 

Elektronika v spotrebiči by mala dokázať zaregistrovať, či je ohrevný článok poškodený, a zvyčajne zobrazí chybový kód.

Ak sa tak nestane, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

  • Skontrolujte, či spotrebič nie je preťažený.
  • Určte, či zvolený cyklus zahŕňa ohrev.
  • Uistite sa, že je odtokový filter čistý a neupchaný.
  • Ak sa do spotrebiča privádza tvrdá voda, môže byť potrebný zmäkčovač vody.
  • Spustite servisné pranie pri najvyššej teplote bez oblečenia v spotrebiči. Potom spustite cyklus s novým pracím prostriedkom.

Moderné spotrebiče perú pri nižších teplotách, a ak spotrebič nahradil starší model, nemusí vodu nahrievať na takú vysokú teplotu ako predchádzajúci model.