Skip to main content
AEG | Help and Support

Gumové tesnenie dvierok práčky je voľné

Voľné, poškodené alebo deformované tesnenia musia byť upevnené alebo vymenené autorizovaným servisným technikom, aby sa predišlo netesnostiam.

  • Spotrebič nepoužívajte, kým sa problém nevyrieši.
  • Kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby tesnenie upevnili alebo vymenili.