Skip to main content
AEG | Help and Support

Tesnenie v dvierkach práčky je stočené a preteká

Poškodenie tesnenia dvierok je zvyčajne spôsobené preťažením spotrebiča alebo zachytením bielizne medzi tesnenie a panel dvierok na začiatku pracieho cyklu.

  • Kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby tesnenie vymenilo.