Skip to main content
AEG | Help and Support

Rukoväť dvierok práčky je chybná

 

Keď sa práve skončil cyklus, môže byť nemožné otvoriť dvierka. Je to štandardná funkcia blokovania dvierok, aby bola zabezpečená tesnosť.

  • Blokovanie sa zvyčajne uvoľní po 2-5 minútach.
  • Ak to nevyrieši problém, zistite, či niektorá časť rukoväte nevykazuje viditeľné známky poškodenia. Ak sú poškodené alebo ak sú dvierka ešte stále zaseknuté, kontaktujte autorizované servisné stredisko.