Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvierka práčky sa otvoria počas prania

 

Ak sa dajú otvoriť dvierka alebo sa otvoria svojvoľne keď sa práčka prestala plniť vodou počas cyklu prania alebo odstreďovania, ihneď spotrebič odpojte z elektrickej siete a kontaktujte autorizovaný servisný personál.

 

  • Was this article helpful?