Skip to main content
AEG | Help and Support

Práčka zobrazuje kód chyby E60

 

Kód chyby E60 (alebo akýkoľvek kód začínajúci s E6) všeobecne odkazuje na problém s ohrevom u spotrebiča.

Aby ste opravili problém, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?