Skip to main content
AEG | Help and Support

Vypnutá práčka nasáva vodu.

 

Ak práčka nasáva vodu aj keď je vypnutá, môže to byť spôsobené nečistotou vo vodnom ventile. V mnohých prípadoch to môžete opraviť spustením cyklu rýchleho prania a prepláchnutím vody cez ventil. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.