Skip to main content
AEG | Help and Support

Práčka vydáva zápach spálenia

 

Ak z práčky, práčky so sušičkou alebo sušičky vychádza zápach spálenia, okamžite odpojte spotrebič a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?