Skip to main content
AEG | Help and Support

Vákuový cyklus sa zastaví v priebehu niekoľkých sekúnd a tlačidlo bliká

 

Problém 
  • Vákuový cyklus sa zastaví v priebehu niekoľkých sekúnd a tlačidlo button.png  flashes

  • Vzduch zostane vo vrecku 
Vzťahuje sa na 
  • vákuovú baličku potravín 
Riešenie 

1. Tesnenie vyčistite vlažnou vodou a miernym čistiacim prostriedkom.  

2. Dvierka zatvorte správne.

Uistite sa, že medzi krytom a nádržou nie sú žiadne predmety alebo nečistoty.  

3. Kontaktujte autorizované servisné stredisko, ak:  

  • je tesnenie krytu opotrebované alebo poškodené, 
  • je tesniaca lišta opotrebovaná (teflónový náter je spálený), 
  • čepeľ pod teflónom tesniacej lišty je zlomená,

 

  • Was this article helpful?