Skip to main content
AEG | Help and Support

Vákuové tesnenie netesní vrecko správne.

 

Problém 
  • Vrecko nie je správne utesnené 
  • Záverečné vákuum je slabé 
Vzťahuje sa na 
  • vákuovú baličku potravín 
Riešenie 

1. Pred pridaním jedla otočte okraj vrecka.

Po naplnení zložte okraj vrecka tak, aby zostal okraj vrecka čistý.  

2. Zmeňte čas utesnenia a úroveň podtlaku podľa návodu na použitie  

Návod na použitie si môžete stiahnuť tu  

 

3. Vložte vrecko správne na tesniacu lištu.  

4. Tesnenie vyčistite vlažnou vodou a miernym čistiacim prostriedkom.  

5. Ak sa ohrievač nespustí, resetujte spotrebič krátkym stlačením tlačidla pod zásuvkou (ako je znázornené na obrázku nižšie).    

vac_green_arrow.png

6. Kontaktujte autorizované servisné stredisko, ak:  

  • je tesnenie krytu opotrebované alebo poškodené,
  • je tesniaca lišta opotrebovaná (teflónový náter je spálený), 
  • čepeľ pod teflónom tesniacej lišty je zlomená,

 

  • Was this article helpful?