Skip to main content
AEG | Help and Support

Rúra zobrazuje chybové hlásenie E0020

E0020 nasledované E20:

Možnou príčinou je chybná halogénová žiarovka. Skontrolujte svetelnú žiarovku v rúre.

Novú žiarovku môžete kúpiť z nášho internetového obchodu.

Ak to nevyrieši problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.