Skip to main content
AEG | Help and Support

Odsávač pár vydáva štrkotavé zvuky

 

Ak sa tieto zvuky vyskytujú iba pri najvyššom nastavení, problém sa zvyčajne vyrieši zvýšením spätného tlaku v sacom systéme.

Sacia hadica je buď príliš dlhá, alebo je jej priemer príliš malý, alebo má príliš veľa ohybov.

Ak to je možné, vyriešte problém skontrolovaním inštalácie a použite hladké potrubia.

Ak to nevyrieši problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?