Skip to main content
AEG | Help and Support

Odsávač pár sa zastaví počas používania

 

Možné príčiny:

  • Spustil sa bezpečnostný spínač.

Na pokračovanie vypnite sporák a odsávač pár, počkajte 5 minút a opäť zapnite spotrebič. To by malo dať odsávaču pár dostatočný čas na vychladnutie a resetovanie spotrebiča.

  • Veľké množstvo vrejúcich kastrólov.

Spotrebič je navrhnutý na absorbovanie pachov, nie veľkého množstva pary.

Skontrolujte, či sú čisté filtre. V prípade potreby ich vymeňte.

Uistite sa, že je dostatočné satie z odsávača pár. Skontrolujte, či z výstupu vzduchu na vonkajšej stene vychádza vzduch. Ak je zapnutá funkcia recirkulácie, skontrolujte, či sú správne vložené filtre s uhlím.

  • Kanálik k čerstvému vzduchu môže byť upchatý alebo môže mať nesprávnu veľkosť.

Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?