Skip to main content
AEG | Help and Support

Odsávač pár nezačne pracovať

 

Ak nefungujú LED kontrolky/osvetlenia, najprv skontrolujte sieťové napájanie. Problém môže byť spôsobený zástrčkou, zásuvkou alebo elektrickým obvodom.

Ak je odsávač pár zapojený do zásuvky, pokúste sa do tejto zásuvky zapojiť malý spotrebič (napr. lampu alebo sviečku), aby ste skontrolovali, či spotrebič funguje. Ak nefunguje, mohlo by ísť o problém týkajúci sa elektriny špecifický pre zásuvku. Skontrolujte okruhový spínač alebo poistky.

Ak funguje napájanie, resetujte spotrebič tým, že ho odpojíte alebo vyberiete zástrčku zo sieťovej zásuvky. Potom počkajte 30 sekúnd a zasuňte zástrčku späť/obnovte napájanie odsávača pár.

Ak to nevyrieši problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?