Skip to main content
AEG | Help and Support

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie U

 

Hlásenie U indikuje, že je zapnutá funkcia Uchovať teplé.

Ak ju chcete vypnúť, pozrite si návod na obsluhu.

  • Was this article helpful?