Skip to main content
AEG | Help and Support

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie P

 

Hlásenie P indikuje, že je zapnutá výkonová funkcia Booster/Power.

Funkcia sa po krátkej chvíli automaticky vypne a hlásenie zmizne.

Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu.