Skip to main content
AEG | Help and Support

Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie C2, F2, i20, AL6, dvakrát pípne alebo LED 2 krát zabliká

 

Problém: 
  • Umývačka riadu zobrazí chybové hlásenie C2, F2, i20 alebo AL6 
  • Umývačka riadu pípne 2 krát, 2 krát zabliká LED 
  • Spotrebič nevypúšťa vodu 
Vzťahuje sa na: 
  • zabudovanú umývačku riadu 
  • voľne stojacu umývačku riadu 
Riešenie: 

1. Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté  

2. Uistite sa, že nie je upchatý filter v odtokovej hadici 

3. Uistite sa, že vnútorný filtračný systém nie je upchatý  

4. Uistite sa, že bola  odtoková hadica správne nainštalovaná:  

  • Dĺžka odtokovej hadice nepresahuje 400 cm. 
  • Vstupný bod odtoku musí byť od 40 do 85 cm. 
  • Odtoková hadica nie je poškodená, zalomená alebo skrútená  

5. Skontrolujte, či bola zaslepovacia zátka odstránená z odtoku.   

  • Zaslepovacia zátka sa musí odstrániť zo sifónu.
  • Otvorte pripojenie odtokovej hadice k sifónu, odstráňte zaslepovaciu zátku a znova pripojte prívod do sifónu.  

6. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedená rada nevyrieši problém, odporúčame požiadať o návštevu servisného technika    

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým si nie ste istí, že je to v poriadku.