Skip to main content
AEG | Help and Support

Umývačka nenahrieva vodu

 

Tento problém môže vyriešiť resetovanie spotrebiča.

  1. Odpojte umývačku, počkajte 1 minútu a opäť ju zapojte. Môžete tiež vypnúť napájanie pomocou poistiek na paneli/vypínači. Ak ste vytiahli spotrebič a následne ho opäť zasunuli na miesto, je dôležité sa uistiť, že nie sú zalomené ani stlačené žiadne potrubia a že je kohútik plne otvorený.
  2. Zapnite umývačku, zvoľte vhodný cyklus a spustite ho.
  3. Ak sa spustí cyklus a funguje normálne, problém bol vyriešený.

Ak sa spotrebič nespustí správne po resetovaní, kontaktujte autorizované servisné stredisko.