Skip to main content
AEG | Help and Support

Chyba i5E

 

Tento problém vyriešte resetovaním spotrebiča.
  • Odpojte umývačku, počkajte 1 minútu a opäť ju zapojte.
  • Môžete tiež vypnúť napájanie pomocou poistiek na paneli/vypínači. Ak ste vytiahli spotrebič a následne ho opäť zasunuli na miesto, je dôležité sa uistiť, že nie sú zalomené ani stlačené žiadne potrubia a že je kohútik plne otvorený.
  • Zapnite umývačku, zvoľte vhodný cyklus a spustite ho.
  • Ak sa spustí cyklus a funguje normálne, problém bol vyriešený.
Ak spotrebič nespustí cyklus správne po resetovaní:
  • Zistite, či je kód chyby rovnaký. Ak nie je, nový kód nájdete v návode na obsluhu.
  • Ak sa naďalej zobrazuje pôvodný kód chyby, kontaktujte na vyriešenie tohto problému autorizované servisné stredisko.

 

  • Was this article helpful?