Skip to main content
AEG | Help and Support

Chyba iC0/iCo

 

Tento problém môže byť vyriešený resetovaním spotrebiča.
  • Odpojte umývačku, počkajte 1 minútu a opäť ju zapojte. Ak bol spotrebič premiestnený, je dôležité sa uistiť, že nedošlo k ohnutiu alebo zalomeniu žiadnej rúrky a že je dostupný prívod vody.
  • Zapnite umývačku, zvoľte vhodný cyklus a spustite ho.
  • Ak sa spustí cyklus a funguje normálne, problém bol vyriešený.
Ak spotrebič nespustí cyklus správne po resetovaní:
  • Zistite, či je kód chyby ešte stále rovnaký.
  • Ak je kód iný, pozrite si návod na obsluhu pre podrobné informácie o novom kóde.
  • Ak sa naďalej zobrazuje pôvodný kód chyby, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
  • Was this article helpful?