Skip to main content
AEG | Help and Support

Chyba i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

 

Skúšali ste resetovať spotrebič?

Resetovanie spotrebiča môže často rýchlo vyriešiť problémy.

  • Odpojte umývačku na 1 minútu a opäť ju zapojte. Ak ste museli premiestniť spotrebič, je dôležité zabezpečiť, aby nedošlo k ohnutiu ani zalomeniu žiadnej rúrky a aby bol plne otvorený kohútik.
  • Zapnite umývačku, zvoľte program a spustite ho.
  • Ak sa spustí program a funguje normálne, problém bol vyriešený.

Ak spotrebič nespustí program správne po resetovaní

Ak ste pred resetovaním umývačky videli chybové hlásenie, skontrolujte či sa to zmenilo po resetovaní spotrebiča.

Ak spotrebič teraz zobrazuje iný kód chyby, pozrite si návod na obsluhu alebo túto príručku, aby ste overili nový kód.

 

Ak hore uvedené odporúčania nevyriešili problém, spotrebič musí byť skontrolovaný technikom.

  • Was this article helpful?