Skip to main content
AEG | Help and Support

Chyba i40, i43 alebo i44

 

Je odtokový systém bez prekážok?

Skontrolujte, či sú čisté filtre

Je filter vo vašej umývačke upchatý?

Znečistené filtre spomaľujú tok vody, čo vedie k neuspokojivým výsledkom umývania. Pravidelne ich kontrolujte a čistite.

Spôsob čistenia filtrov v umývačke.

Inštalovanie filtrov po vyčistení:

Uistite sa, že nie sú žiadne zvyšky potravín alebo nečistoty vnútri alebo okolo konca okraja odtoku.

Nasaďte plochý filter (C). Uistite sa, že je správne umiestnený pod dvomi vodiacimi lištami.

Namontujte filtre (A) a (B). Filter (A) vložte správne do plochého filtra (B).

Otáčajte ho v pravotočivom smere, kým nezaklapne na miesto. Ak filtre nie sú správne uložené, môžu byť následkom slabé výsledky umývania, upchanie sprchovacích ramien a poškodenie spotrebiča.

Informácie o čistení a údržbe nájdete v návode na obsluhu.

Skúšali ste resetovať spotrebič?

Resetovanie spotrebiča môže často rýchlo vyriešiť problémy.

  • Odpojte umývačku na 1 minútu a opäť ju zapojte. Ak ste museli premiestniť spotrebič, je dôležité zabezpečiť, aby nedošlo k ohnutiu ani zalomeniu žiadnej rúrky a aby bol plne otvorený kohútik.
  • Zapnite umývačku, zvoľte program a spustite ho
  • Ak sa spustí program a funguje normálne, problém bol vyriešený.

Ak spotrebič nespustí program správne po resetovaní

Ak ste pred resetovaním umývačky videli chybové hlásenie, skontrolujte či sa to zmenilo po resetovaní spotrebiča.

Ak spotrebič teraz zobrazuje iný kód chyby, pozrite si návod na obsluhu alebo túto príručku, aby ste overili nový kód.

 

Ak hore uvedené odporúčania nevyriešili problém, spotrebič musí byť skontrolovaný technikom.