Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvierka sa otvoria počas umývacieho cyklu

 

Ak bol spotrebič nainštalovaný nedávno, môže panel dvierok/kuchynské dvere byť príliš ťažký, alebo spotrebič nemusel byť nainštalovaný správne (je dôležité, aby bol spotrebič v rovnej polohe a zaistený na mieste).

  • V takomto prípade kontaktujte inštalatéra.

Ak bol spotrebič nainštalovaný správne, problémom môžu byť zablokované alebo upchaté sprchovacie ramená.

  • Skontrolujte a, v prípade potreby, vypláchnite sprchovacie ramená, a pred ďalším používaním spotrebiča vyčistite filtre na dne jednotky v súlade s návodom na obsluhu.
  • Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešia problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
  • Was this article helpful?