Skip to main content
AEG | Help and Support

Kontrolka „koniec“ zabliká pravidelne trikrát

 

To indikuje netesnosť a hromadenie vody v dolnej časti spotrebiča.

  • Odpojte prívod vody do spotrebiča, aby ste predišli vytopeniu.
  • Na vyriešenie tohto problému kontaktujte autorizované servisné stredisko.